Liệu các máy đào ASIC có phá hủy hệ sinh thái Ethereum hay không?

Liệu các máy đào ASIC có phá hủy hệ sinh thái Ethereum hay không?

Liệu các máy đào ASIC có phá hủy hệ sinh thái Ethereum hay không?

GGbinary kien thuc BO