Khi giá Bitcoin giảm xuống vùng 7.400 USD thì việc rút về khu vực 6.900 USD hoàn toàn có thể xảy ra.

Khi giá Bitcoin giảm xuống vùng 7.400 USD thì việc rút về khu vực 6.900 USD hoàn toàn có thể xảy ra.

Khi giá Bitcoin giảm xuống vùng 7.400 USD thì việc rút về khu vực 6.900 USD hoàn toàn có thể xảy ra.

GGbinary kien thuc BO