Đàm Vĩnh Hưng có liên quan gì đến vụ tố lừa đảo 15 nghìn tỷ của IFAN?

Đàm Vĩnh Hưng có liên quan gì đến vụ tố lừa đảo 15 nghìn tỷ của IFAN?

Đàm Vĩnh Hưng có liên quan gì đến vụ tố lừa đảo 15 nghìn tỷ của IFAN?

GGbinary kien thuc BO