Bitcoin chuẩn bị chạm mốc 7.000 dù phải đối mặt với lệnh cấm giao dịch từ ngân hàng trung ương Ấn Độ

Bitcoin chuẩn bị chạm mốc 7.000 dù phải đối mặt với lệnh cấm giao dịch từ ngân hàng trung ương Ấn Độ

Bitcoin chuẩn bị chạm mốc 7.000 dù phải đối mặt với lệnh cấm giao dịch từ ngân hàng trung ương Ấn Độ

GGbinary kien thuc BO