Binance công bố niêm yết Golem, GNT được kỳ vọng sẽ đạt $1 trong tương lai gần

Binance công bố niêm yết Golem, GNT được kỳ vọng sẽ đạt $1 trong tương lai gần

Binance công bố niêm yết Golem, GNT được kỳ vọng sẽ đạt $1 trong tương lai gần

GGbinary kien thuc BO